Hakkımda

Ahmet Akdoğan, Temmuz 1984, Ankara. Türk hekim, acil tıp uzmanı.

Ahmet Akdoğan, Temmuz 1984’te ailesinin yaşadığı Polatlı/Ankara’da doğdu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Uzmanlık öğrenimini Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil tıp üzerine yapmıştır.

Iğdır Devlet Hastanesi’nde 1,5 yıl acil servis sorumluluğu sırasında gösterdiği yenilikçi yaklaşımlar ve radikal değişimler ile başarılı yönetiminden sonra Iğdır 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevine getirilmiştir.

Doğa tıbbı, afet tıbbı, travma, hastane öncesi acil bakım ve ilkyardım, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, triyaj, kriz yönetimi, afet yönetimi, sağlık tesisi yönetimi konularına ilgi duymaktadır ve çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye Acil Tıp Derneği, Türkiye Acil Tıp uzmanları Derneği, Milliyetçi Hekimler Derneği üyelikleri vardır.

Aile Yaşamı

Reyhan Akdoğan ile evli olan Ahmet Akdoğan’ın Mustafa Yağız ve Didem Asya isminde iki çocuğu vardır.

Yürüttüğü Görevler

2016 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye Komisyon Üyeliği

2016-2018 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Temsilcisi (3 dönem)

2017 YÖK Tıp Dallarında Asistan Eğitimi Çalıştayı-Ankara (Kocaeli Asistan Hekim Temsilcisi)

2017 Sağlık Bilimleri Üniversitesi TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı-Kartepe (Kocaeli Asistan Hekim Temsilcisi)

2018 Acil Tıp Asistan Sempozyumu (ATAS) Organizasyon Komitesi

2018-2020 Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimliği

2019 Iğdır Devlet Hastanesi Etik Kurulu Üyeliği

2019 Iğdır Devlet Hastanesi Doğrudan Temin Denetleme Kurulu

2020 Iğdır 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği (halen devam etmekte)

İyi Klinik Uygulamalar Kapsamında Katıldığı ve Eğitici Olduğu Eğitimler

2014: Türkiye Acil Tıp Eğitim Programı, İstanbul-Katılımcı

2014: Acil Tıp Ortopedik Aciller Eğitim Programı, İstanbul-Katılımcı

2014: Acil Tıp Temel Ultrasonografi Eğitim Programı, İstanbul-Katılımcı

2015: Acil Tıp İleri Ultrasonografi Eğitim Programı, Kocaeli-Katılımcı

2016: Kanıta Dayalı Travma Eğitimi, Eskişehir-Katılımcı

2017: Pratisyen Hekimlere Yönelik Acil Tıp Oryantasyon Eğitimi, Kocaeli-Eğitici

2018: CASE Klinik Simülasyon Eğitici Eğitimi Programı, İstanbul-Katılımcı

2018: Pratisyen Hekimlere Yönelik Acil Tıp Oryantasyon Eğitimi, Kocaeli-Eğitici

2019: Pratisyen Hekimlere Yönelik Acil Tıp Oryantasyon Eğitimi, Iğdır-Eğitici

2019: 3. Kayseri Acil Günleri Oryantasyon Eğitimi, Kayseri-Eğitici

Uzmanlık Tezi

YÖK ulusal tez merkezi, 508766, 2018

Acil serviste travma hastalarına bilgisayar yazılımı yardımı ile yapılan dijital triyajın güvenilirliğinin ve geçerliliğinin değerlendirilmesi

Akademik Yayınlar

Am J Emerg Med. 2018 Mar;36(3):435-441. doi: 10.1016/j.ajem.2017.08.053. Epub 2017 Sep

Could serum S100B be a predictor of neuronal damage and clinical poor outcomes associated with the use of synthetic cannabinoids? S100B to predict neuronal damage of SC in the ED.

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Feb;21(3):554-559.

The role of neutrophil-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width in the classification of febrile seizures.

Akademik Sözlü Bildiriler

The role of neutrophil-lymphocyte   ratio and RDW in the classification of febrile seizures
MEMC-GREAT, 2017 Joint Congresses Portugal ID: 2-97

Evaluation of reliability and validity of digital triage that has been applied with the help of computer software versus traditional triage for trauma patients in the emergency, 6. Avrasya Acil Tıp Kongresi, 2018, Türkiye s:047